LECZENIE wAMD

Leczenie wAMD – Iniekcje anty- VEGF

wAMD jest poważnym schorzeniem. Pozostawione bez leczenia może doprowadzić ostatecznie do ciężkiej i trwałej utraty widzenia centralnego – ślepoty prawnej lub jeszcze bardziej zaawansowanej. Na szczęście, całkowita ślepota lub życie w ciemności prawie nigdy nie występują.

Ważne jest, aby po ustaleniu rozpoznania wAMD jak najszybciej rozpocząć leczenie, gdyż szybkość postępu wAMD zależy od różnorodnych czynników, które mogą być trudne do kontroli. Jeśli choroba zajęła tylko jedno oko, ryzyko rozwoju wAMD w drugim oku znacząco wzrasta. Ważne jest, aby regularnie kontrolować wzrok w obu oczach wykonując np. test Amslera.

Chociaż wAMD jest chorobą przewlekłą, obecne możliwości leczenia, takie jak terapia anty-VEGF, mogą opóźnić postęp choroby, zatrzymać ją lub nawet odwrócić utratę widzenia i zachować wzrok na dłużej, co pomoże kontynuować aktywności, które sprawiają pacjentom radość.

W terapii anty-VEGF stosuje się następujące preparaty: Lucentis (ranibizumab), Eylea (aflibercept), Avastin (bewacyzumab), Beovu (brolucizumab).

Decyzje co do rodzaju preparatu podejmuje lekarz wraz z pacjentem.

Brolucizumab Beovu to innowacyjna molekuła w leczeniu wAMD

Każde wstrzyknięcie dawki 6 mg brolucizumabu dostarcza 11 krotnie większą dawkę molową w porównaniu do afliberceptu podanego w tej samej objętości.

Badania przedkliniczne sugerują, że mała wielkość cząsteczki brolucizumabu może ułatwić skuteczną penetrację struktur siatkówki, co skutkuje znaczną poprawą ostrości wzroku przy mniejszej liczbie iniekcji i większą skutecznością w długoterminowym leczeniu wysiękowej postaci AMD.