Rezerwacja

Harmonogram kalendarza

Poradnia

Do przyjęć w ramach umowy z NFZ konieczne jest dostarczenie skierowania od lekarza do poradni okulistycznej najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę:

  • poniedziałki: 9.00-13.00
  • wtorki: 8.00-12.00
  • czwartki: 15.00-19.00

Oddział

Do wpisania pacjenta na kolejkę do operacji zaćmy w ramach NFZ jest konieczne skierowanie do Szpitala:

  • poniedziałki: 13.00-18.00
  • wtorki: 12.00-17.00
  • czwartki: 10.00-15.00

Przyjęcie w ramach umowy z NFZ wymaga podania:

  • pesel pacjenta
  • imię i nazwisko lekarza kierującego
  • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego ( z pieczątki lekarza )
  • nazwa jednostki kierującej + kod resortowy VII i VIII ( z pieczątki poradni)