Oddział okulistyczny

Wysokie standardy opieki

W ramach pracy oddziału okulistycznego w centrum Laser Lens oferujemy nowoczesne metody zabiegowe oraz kompleksową opiekę zespołu złożonego z lekarzy specjalistów okulistów, anestezjologa i pielęgniarek.

Wykonujemy między innymi:

  • operacje zaćmy – innowacyjną metodą fakoemulsyfikacji, również z wszczepieniem soczewki typu Premium, umożliwiającej bardzo dobre widzenie na każdą odległość bez okularów do końca życia,
  • laserowe usuwanie wad wzroku,
  • inne operacje oczu i operacje powiek, w tym operacje zeza oraz operacje plastyczne powiek, między innymi w przypadku opadania oraz zmian skórnych związanych ze starzeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem zabiegów oraz do kontaktu.

Blok operacyjny

Oddział

Do wpisania pacjenta na kolejkę do operacji zaćmy w ramach NFZ jest konieczne skierowanie do Szpitala:

  • poniedziałki: 13.00-18.00
  • wtorki: 12.00-17.00
  • czwartki: 10.00-15.00

Przyjęcie w ramach umowy z NFZ wymaga podania:

  • pesel pacjenta
  • imię i nazwisko lekarza kierującego
  • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego ( z pieczątki lekarza )
  • nazwa jednostki kierującej + kod resortowy VII i VIII ( z pieczątki poradni)